Média pro buněčné kultury

StemFit Basic02

StemFit® - nejlepší médium pro lidské embryonální (hESC) a indukované pluripotentní buňky (hiPS).

Kultivační médium pro kmenové buňky doporučuje nositel nobelovy ceny Shin'ya Yamanaka:

"StemFit®, nově vyvinuté Xf médium, bylo nejlepší médium pro kultivaci hESC a hiPSC s rLN511E8."

Snadná manipulace

Vyšší míra proliferace

Klonování jednotlivých buněk

Kultivační médium bez vyživování buněk

Reprodukovatelné a konzistentní tempa růstu

Feeder buňky a Xeno-free kultivační médium 

StemFit® médium bylo vyvinuto k vytvoření spolehlivého a dobře definovaného růstového stavu pro kmenové buňky. Obsahuje pouze Xeno-free komponenty a všechny nezbytné součásti pro kultivaci embryonálních i indukovaných plripotentních buněk (iPS). Tyto důležité výhody vedou ke snížení odchylek a kontaminací při kultivaci kmenových buněk za použití média StemFit®.

Reprodukovatelná rychlost růstu

Kultivace kmenových buněk pomocí StemFit® vede k reprodukovatelné rychlosti růstu. To umožňuje dokonalé plánování experimentů. Žádné další odchylky způsobené odlišnými počátečními podmínkami způsobenými přirozenými odchylkami při kultivaci s vyživovacími buňkami.

Je zapotřebí menšího objemu médií

Vzhledem k vysoce kvalitním složkám a ideální koncentraci živin je požadovaný objem StemFit® nižší než u běžných médií. Navíc redukované kroky vyživování během týdne vytvářejí celkový objemový rozdíl mezi StemFit® a běžnými médii o více než 50%.

Víkendové vyživování

Kultivace kmenových buněk je velmi komplikovaná. Vyžaduje intenzivní práci azdlouhavé krmení během víkendů. StemFit® umožňuje volnej víkend bez přidání média pomocí doporučeného týdenního pracovního postupu.

Klonování jednotlivých buněk

StemFit® umožňuje vynikající efektivitu vytváření kolon z jediného klonu buňky, který minimalizuje účinky stresu a poskytuje spolehlivé buňky pro další aplikace. Navíc pomocí StemFit® můžete snadno určit účinnost vaší buněčné produkce a duplikovat jednotlivé klony.

Cena bez DPH DPH  

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Biohazard boxy

Biohazard boxy

Laminární boxy

Podtlakové izolátory

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)