Rychlé testy

Testy okultního krvácení

Kvalitativní rychlé testy na okultní krvácení Eli-Pack FOB Test dodáváme na trh pro lékaře. K dostání jsou testy balené po 50 ks, ale také po 2 ks. Citlivost testu odpovídá doporučovaným hodnotám 75 ng/ml pufru, v přepočtu na hmotnost stolice poskytují testy pozitivní výsledek při množství hemoglobinu vyšším než 15 ug/g stolice. Hmotnost stolice se však může lišit a také může díky různé konzistenci stolice být odebráno vyšší nebo nižší hmotnost stolice. V důsledku toho může být ovlivněna citlivost testu uváděná v jednotce mg/g stolice).

  • ELI-PACK FOB Test

    ELI-PACK FOB Test

    Certifikovaný Eli-Pack FOB test na okultní krvácení do stolice je rychlý imunologický test, který umožňuje kvalitativně stanovit okultní krvácení do stolice s citlivostí 75 ng/ml, které doporučují odborné lékařské společnosti a asociace.

    Princip testu je založen na imunochromatografickém stanovení přítomnosti lidského hemoglobinu ve stolici.

    Detail

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)